Ćwiczenia z podstaw robotyki, materiały, cz 1 – konieczne podstawy matematyczne

Ćwiczenia z podstaw robotyki pozwalają na zapoznanie się z tym co najbardziej kluczowe w projektowaniu i badaniu robotów. Ten wpis kolekcjonuje materiały, które pomagają przyswoić tą wiedzę i umieć ją wykorzystać.

W czasie ćwiczeń przechodzi się przez zadania z opisu przekształceń między układami współrzędnych, kinematyki prostej, kinematyki odwrotnej i statyką. Całość ma dać ogląd na to jak do takich zadań podchodzić aby w przyszłości szybko analizować struktury robotów i zagadnienia ich ruchu.

Ten wpis będzie rozszerzany o dodatkowe materiały, w miarę jak będę je znajdował/ tworzył.

Super konieczne umiejętności matematyczne

Aby w ogóle rozmawiać o układach współrzędnych, przesuwaniu elementów czy obracaniu, trzeba znać trochę podstawowych pojęć, głównie z wektorów i macierzy. Poniżej kolekcja filmików, które mogą pomóc w zrozumieniu jak poszczególne operacje zrobić. Wszystkie opisane poniżej filmy wrzuciłem w Youtubową playlistę, dostępną pod adresem: https://www.youtube.com/playlist?list=PLt4pW6CbLGvLla79QGJcgLXtxBGLmuoXd

Dodawanie wektorów

Odejmowanie wektorów

Norma wektora/ Długość wektora, kąt między wektorami

Normalizacja wektorów

Iloczyn skalarny i wektorowy

Liczenie iloczynu wektorowego (kartezjańskiego) za pomocą macierzy skośnie symetrycznej

Jak obliczyć kąt między wektorami?

Jak obliczyć wektor prostopadły do innego wektora?

Mnożenie macierzy

Wyznacznik

Macierz 3x3

Co to jest wyznacznik i co on liczy?

Macierz 4x4

Transponowanie macierzy

Odwracanie macierzy