Ćwiczenia z podstaw robotyki, materiały, cz 3 – macierze jednorodne, notacja Denavita-Hartenberga

Do wizualizacji wyniku – tabeli D-H można wykorzystać mój konwerter tabeli D-H na URDF:

a potem wyświetlić URDF w MyModelRobot (najlepiej otworzyć w nowym oknie)