Python w rozwiązaniach embedded wykorzystujących uczenie maszynowe