Igor Zubrycki

Przedstawiam moje (akademickie) CV

dr inż.Igor Zubrycki

email: igorzubrycki@gmail.com Twitter: IgorZub

Wykształcenie:

Doktor inżynier (z wyróżnieniem) Październik 2012 - Październik 2018, Politechnika Łódzka Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka Tytuł rozprawy doktorskiej (ang): Zaawansowane metody teleoperacji chwytaków wielopalczastych z wykorzystaniem zewnętrznych sensorów

2006-2012, Politechnika Łódzka Studia Magisterskie, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Kierunek: Automatyka i Robotyka. Ukończone z oceną bardzo dobrą Praca magisterska: Projekt systemu skanowania kształtu i planowania trajektorii robotów w myjni samochodowej.

Nagrody i wyróżnienia:

Nominacja do nagrody “Kazuo Tanie Award 2016” (Kazuo Tanie Award is given to research which has practical aspects or which can be applied to real products) za pracę “A Participatory Design for Enhancing the Work Environment of Therapists of Disabled Children”.

Nominacja do nagrody “RSJ/KROS Distinguished Interdisciplinary Research Award, 2016” (which is given to the best research done by an interdisciplinary group) za racę “A Participatory Design for Enhancing the Work Environment of Therapists of Disabled Children”.

Young Author Best Paper Award na konferencji RoMoCo 2015 za artykuł “Novel haptic glove-based interface using jamming principle.”

III miejsce oraz nagroda publiczności na konkursie Inter, Fundacji Nauki Polskiej

Best poster award na Summer School on Social Human-Robot Interaction, Aland, Finlandia

II miejsce na konkursie 3 minute Thesis, 2015

HRI Pioneers Workshop, Portland, USA, 2015

Uczestnik The Second Örebro Winter School on Artificial Intelligence and Robotics “Lucia 2014”, artykuł wybrany do wygłoszenia na sympozjum “The Lucia PhD Symposium”

Pierwsze miejsce w “Intel Galileo Content Creation Competition” za projekt “Interactive Robotics with Intel Galileo & Robo Games”.

Pierwsze miejsce w konkursie posterów na “Forum innowacji młodych badaczy” (Forum for Young Scientists’ Innovation), Łódź, 16-17 listopada 2012 za poster “Projekt Systemu Skanowania Kształtu i Planowania Trajektorii Robotów w Myjni Samochodowej”.

Pierwsze miejsce na zawodach Czech Robotic Day w Pradze, 8.6.2013 za projekt robota MousePal 2 w kategorii Arts, Robots & Entertainment.

Pierwsze miejsce na konkursie ISTROBOT w Bratysławie, 20.4.2013 za projekt robota MousePal w kategorii FreeStyle.

Finalista konkursu Famelab 2013 Poland.

Realizowane granty i projekty badawcze

Kierownik projektu “Jednorazowe i personalizowane narzędzia wspomagające rehabilitację dłoni”. Okres trwania projektu 2020-2023, projekt finansowany z grantu LIDER , Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (LIDER/50/0203/L-11/19/NCBR/2020)

Kierownik projektu “Roboterapia: zrobotyzowane środowisko pracy terapeutów dzieci z silnym upośledzeniem psychicznym”. Okres trwania projektu 2015-2016 rok, projekt finansowany z nagrody Fundacji Nauki Polskiej

Kierownik projektu edukacyjnego “Interactive Robotics with Intel Galileo & Robo Games”. Czas realizacji 2014/15. Grant firmy Intel

Wykonawca projektu badawczego “RobREx - Autonomia dla robotów ratowniczo-eksploracyjnych”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Doświadczenie zawodowe

październik 2018 - obecnie. Adiunkt w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej

sierpień 2020 - obecnie. Lider zespołu R&D Smarteye w firmie Marketlab Sp. z o.o ‘ luty 2019 - sierpień 2020. Ekspert ds. uczenia maszynowego w firmie Marketlab Sp. z o.o

październik 2016 - październik 2018. Asystent w Instytucie Automatyki Politechniki Łódzkiej

styczeń 2014- listopad 2014 Realizacja szkoleń z zastosowań systemów wbudowanych dla firmy Intel

2005-2012 Realizator efektów specjalnych w firmie Gag-Film

2009-2011 Kierownik biura agencji pracy Minutes Medical Staffing Limited

Doświadczenie dydaktyczne

Zajęcia prowadzone na uczelniach wyższych:

Laboratorium Podstaw Robotyki, 2012-2016, Politechnika Łódzka Laboratorium Dynamiki i Sterowania Robotów, 204-2016, Politechnika Łódzka Laboratorium Sterowania Robotów 2013-2016, Politechnika Łódzka Ćwiczenia z Podstaw Robotyki, 2014-2016, Politechnika Łódzka Współprowadzenie wykładu oraz laboratorium z przedmiotu Roboty Usługowe i Rehabilitacyjne, 2014-2016

Przygotowane i przeprowadzone warsztaty naukowe:

Dwuipółdniowe warsztaty (20h) wraz z wykładem “Prototyping Social Robotics”, International Week, 12-14 grudnia 2016, Ostfalia Hochschule Computer Science Department, Germany

Dwuipółdniowe warsztaty (20h) wraz z wykładem “Interactive Robotics”, International Week, 25-27 listopada 2013, Ostfalia Hochschule Computer Science Department, Germany

Jednodniowe warsztaty z wykładem “Interactive Robotics”, Robotix Week, 17-21 września 2013, Politechnika Łódzka

Dwumiesięczny wakacyjny ciąg warsztatów “Interactive Robotics and Robo Games”, sierpień – wrzesień 2015, Politechnika Łódzka

Wykaz publikacji

Czasopisma recenzowane z Listy Filadelfijskiej:

Zubrycki, Igor, Szafarczyk Izabela and Granosik Grzegorz. “Participatory design of a robot for demonstrating an epileptic seizure.” Advanced Robotics, DOI: 10.1080/01691864.2019.1601597 (Impact Factor 0.961, lista MNiSW 20 pkt).

Zubrycki, Igor, and Grzegorz Granosik. “Novel Haptic Device Using Jamming Principle for Providing Kinaesthetic Feedback in Glove-Based Control Interface.”Journal of Intelligent and Robotic Systems (2016), DOI: 10.1007/s10846-016-0392-6 (Impact Factor 1.512 lista MNiSW 25 pkt).

Zubrycki, Igor, and Grzegorz Granosik. “Understanding Therapists’ Needs and Attitudes Towards Robotic Support. The Roboterapia Project”International Journal of Social Robotics (2016), DOI: 10.1007/s12369-016-0372-9 (Impact Factor 2.009 lista MNiSW 25 pkt).

Wang, J., Li, B., Li, Z., Zubrycki, I. and Granosik, G., 2021. Grasping behavior of the human hand during tomato picking. Computers and Electronics in Agriculture, 180, p.105901. doi.org/10.1016/j.compag.2020.105901 (Impact Factor 5.565).

Czasopisma recenzowane:

Zubrycki, Igor, and Grzegorz Granosik. “Intuitive User Interfaces for Mobile Manipulation Tasks.” Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems 9 (2015), pp 41–52. DOI: 10.1431/JAMRIS_1-2015/6 (lista MNiSW 8 pkt)

Zubrycki, I., Granosik, G.: Introducing modern robotics with ROS and Arduino, including case studies. Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems 8 (2014), pp. 69-75, DOI: 10.14313/JAMRIS_1-2014/9, pISSN 1897-8649 (lista MNiSW 8 pkt)

Rozdziały w książkach recenzowane:

Zubrycki, I and Granosik G. “Using Integrated Vision Systems: Three Gears and Leap Motion, to Control a 3-finger Dexterous Gripper.” Recent Advances in Automation, Robotics and Measuring Techniques. Eds: Szewczyk, Zieliński, Kaliczyńska, series Advances in Intelligent Systems and Computing Volume 267, pp. 553-564, Springer International Publishing, ISBN 978-3-319-05352-3, 2014

Zubrycki I., Granosik G. “Interfejsy operatora dla manipulacji mobilnej”. Problemy robotyki, t.1, pod red. K. Tchonia i C. Zielińskiego, OW Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2014, str. 109-120.

Publikacje konferencyjne

Igor Zubrycki and Grzegorz Granosik. 2015. A Robotized Environment for Improving Therapist Everyday Work with Children with Severe Mental Disabilities. In Proceedings of the Tenth Annual ACM/IEEE International Conference on Human-Robot Interaction Extended Abstracts (HRI’15 Extended Abstracts). ACM, New York, NY, USA, 203-204. DOI=10.1145/2701973.2702717

Zubrycki, Igor, and Grzegorz Granosik. “Novel haptic glove-based interface using jamming principle.” Robot Motion and Control, 2015. RoMoCo ‘15. Proceedings

Zubrycki, Igor and Grzegorz Granosik. „Technology and Art – Solving Interdisciplinary Problems“ Proceedings of the 6th International Conference on Robotics in Education, Yverdon-les-Bains, Szwajcaria

Zubrycki I., Granosik G., Interactive Robotics Workshop, Proceedings of 4th International Workshop “Teaching Robotics & Teaching with Robotics” & 5th International Conference “Robotics in Education” (2014), ISBN 978-88-95872-06-3, 18 czerwca, 2013, Padova, Włochy

Zubrycki I., Granosik G., Fundamentals of Robotics with MyModelRobot (short paper), Proceedings of 4th International Workshop “Teaching Robotics & Teaching with Robotics” & 5th International Conference “Robotics in Education” (2014), ISBN 978-88-95872-06-3, 18 czerwca, 2013, Padova, Włochy

Zubrycki I., Granosik G. Grip recognition and control of 3-finger gripper with sensor glove, to be published in Proc. of Int. Conference on Robotics and Artificial Intelligence. Problems and perspective. (RAIPAP13), Brest, Belarus, 4-6 listopada 2013

Zubrycki I., Granosik G., Introducing modern robotics with ROS and Arduino, Proc. of the 4th Int. Conference on Robotics in Education (RiE 2013), ISBN: 978-83-937551-9-6, pp. 152-156, 19-20 września, 2013, Łódź, Poland

Zubrycki I., Granosik G. Test setup for multi-finger gripper control based on robot operating system (ROS), Proc. of 9th Int. Workshop on Robot Motion and Control, pp. 135-140, 3-5 lipca, 2013, Wasowo, Poland, 2013

I. Zubrycki, “RoboWash - a robust system for 3D scanning and trajectory planning for Roboticized Car Wash”. Conference Poster, Conference “Forum Innowacji Młodych Badaczy”, 16-17 listopada, Lodz, Poland, 2012

Zgłoszenia patentowe

Granosik G,. Zubrycki I.: Urządzenie do sprzężenia haptycznego dłoni użytkownika obiektu wirtualnego lub rzeczywistego z tym obiektem, zgłoszenie nr P.413061

Udział w działaniach naukowych

Recenzent do czasopism:

  • JAMRIS
  • International Journal of Social Robotics
  • SORO Soft Robotics
  • UIS Ingenierías Journal

Recenzent artykułów konferencyjnych

  • HRI 2016
  • MMAR 2015, 2016